Sprogcenter Viborg

Danskundervisning for voksne udlændinge

'Vores vision er at bygge bro mellem kursister, det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner'