FVU-undervisningen tager udgangspunkt i dine erfaringer, daglige behov og interesser med hensyn til valg af emner og materialer.

På FVU er dine sproglige behov i fokus!

 

Fakta om FVU

FVU-start er for dig, der gerne vil blive bedre til at tale og forstå mundtligt dansk.

Du arbejder med ordforråd og mundtligt sprog rettet mod FVUdansk, FVU-matematik eller anden uddannelse.

FVUdansk er for dig, der har et godt mundtligt sprog, men har brug for stave-, læse- og skrivetræning.

På sprogcenter Viborg tilbyder vi undervisning på FVU-læsning trin 1-4.

FVU-matematik er for dig, der har et godt mundtligt sprog, men ønsker at blive bedre til matematik til brug i hverdagen.  

På Sprogcenter Viborg tilbyder vi undervisning på FVU-matematik trin 1-2.

For at blive optaget på FVU-start skal du kunne tale dansk på A2+-niveau og skrive dansk på A1-niveau, og det svarer til:

  • DU1 modul 5 bestået
  • DU2 modul 4 bestået
  • DU3 modul 3 bestået

Før du kan starte til FVU-undervisning, skal du til en visitation/screening på sprogcentret, så vi kan finde ud af, hvilket tilbud der er det rigtige for dig.

For at starte til FVUdansk eller FVU-matematik skal du kunne tale og skrive dansk på et niveau svarende til:

  • Prøve i Dansk 1 bestået
  • DU2 modul 5 bestået
  • DU3 modul 4 bestået

Før du kan starte til FVU-undervisning, skal du til en visitation/screening på sprogcentret, så vi kan finde ud af, hvilket tilbud der er det rigtige for dig.

Der er undervisning én gang om ugen på alle FVU-hold. FVU-holdene er forholdsvis små, og der er god tid til den enkelte kursist.

Du kan gå til FVU-undervisning på daghold eller aftenhold.

  • Daghold: Undervisningen ligger kl. 8.15-10.45 eller 11-13.45
  • Aftenhold: Undervisningen ligger kl. 17.30-20.00 eller 18.00-20.30

På FVU-start får du tilbudt undervisning i 30-60 timer.

FVUdansk og FVU-matematik får du tilbudt 30-60 timers undervisning på hvert trin. Der er mulighed for at gentage et trin, hvis du har brug for det.

Undervisning på FVU er finansieret af staten og er derfor gratis for dig.

Kontakt

Maria Lynggaard Thomsen

Sproglærer og FVU vejleder

Tlf: 87 87 46 95