Breaking news

Nu kan du blive testet for coronavirus på Sprogcenter Viborg.

Om dagen:
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag kl. 7.30 – 8.45.
Om aftenen:
I ulige uger: Mandage kl. 17.45 – 18.30
I lige uger: Mandage og tirsdage kl. 17.45 – 18.30
HUSK AT
Undervisningen starter om dagen kl. 8.15 og om aftenen kl. 18:00.
Du skal derfor komme i god tid, så du er klar i klassen til tiden.

lærebøger

Lærebøgerne låner du af Sprogcenter Viborg.

Du skal selv sørge for at have kuglepen eller blyant og viskelæder med. Da bøgerne skal afleveres igen ved skoleårets afslutning, er det vigtigt at du ikke skriver i dem, med mindre at du får andet at vide af din lærer.

Da sprogcenteret kun har ordbøger i begrænset omfang, er det en god idé, hvis du medbringer dine egne. Er det ikke en mulighed, kan du låne den på skolens bibliotek. Du har også mulighed for at købe ordbøger og undervisningsbøger gennem skolen. Er du interesseret i dette, skal du henvende dig på biblioteket.