Sprogcenter Viborg er en uddannelsesinstitution med undervisning i officiel, kompetencegivende danskuddannelse.

Det betyder, at du skal følge undervisningen for at kunne bestå modultest og den afsluttende afgangsprøve.

Vi forventer, du deltager aktivt i mindst 85% af undervisningen og laver dit hjemmearbejde.

Det er vigtigt, at du følger undervisningen for at kunne bestå modultest og senere afgangsprøven. Du skal senest til test, når du har brugt din læringstid på modulet. Dette gælder også, selv om du har været fraværende undervejs.

Hvis du ikke kan komme til undervisning på Sprogcenter Viborg, skal du meddele dit fravær samt årsag til skolen via SMS eller Sprogcenter Viborg App.

Fravær en hel dag

  • Dagholdskursister: Du skal give besked senest kl. 8.00 den pågældende dag
  • Eftermiddags- og aftenholdskursister: Du skal give besked senest kl. 18.00 den pågældende dag

Delvist fravær

Du skal give besked om delvist fravær straks via SMS, Sprogcenter App eller til din lærer.

Meld fravær via SMS

Gør følgende for at melde dit fravær via SMS:

  • Du skal skrive dit fravær samt årsag og sende en SMS til tlf.nr.: 20904051 med koden SMS mellemrum. F.eks. SMS syg, SMS tandlæge eller SMS barn syg – dd.mm.åå
  • Hvis din SMS er registreret korrekt, vil du får en SMS tilbage, hvor der står ”SMS modtaget -OK”

Hvis du ikke får en SMS tilbage, hvor der står ”SMS modtaget – OK”, skal du ringe til sprogcenteret på tlf. nr. 87 87 46 87 og melde dit fravær.

Meld fravær via App

Gør følgende for at melde dit fravær via App:

  • Du skal hente Sprogcenter Viborg App'en fra App store
  • Gå ind på App'en via din SC kode, SCxxxxViborg og angiv dit fravær samt årsagen dertil