Dansk på virksomheden

Danskundervisning for udenlandske medarbejdere

 

Hvorfor investere i et sprogkursus?

Det er lettere at fastholde ressourcestærke og højtuddannede medarbejdere fra udlandet, når de har gode dansksproglige kompetencer. Sproget letter den interne kommunikation og samarbejdet. Sproget er ligeledes med til at reducere misforståelser – både sprogligt og kulturelt – og skaber dermed et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives.

  

Vi tilbyder

Kursus i dansk for udenlandske medarbejdere.

  • Kurset kan foregå på virksomhedens egen adresse eller på Sprogcenter Viborg
  • Undervisningen tilrettelægges fleksibelt, effektivt og målrettet
  • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder og virksomhedens behov for sproglig opkvalificering.
  • Undervisningen kan tilrettelægges som eneundervisning eller på hold
  • Indholdet kan være specielt fag- eller virksomhedsrettet undervisning, udtaletræning, mundtlig kommunikation mm.

Sprogcenter Viborg her stor ekspertise i danskundervisning for udenlandske medarbejdere i både sprog og kulturforståelse på arbejdspladsen.

Vi samarbejder med flere lokale virksomheder i opkvalificering af deres udenlandske medarbejdere og tilbyder dem højtspecialiseret undervisning i mundtligt og skriftligt dansk.

 

Pris

Prisen afhænger af antal deltagere og længde på danskundervisning og aftales med sprogcenteret.

Hvis deltagerne har ret til danskundervisning i henhold til danskuddannelsesloven, kan vi tilbyde gratis ordinær danskundervisning.

Der skal som udgangspunkt være mindst 12 deltagere for at kunne oprette et hold.

  

Information

Kontakt André Højer på mail: ahoej@viborg.dk eller direkte på tlf. 8787 4684

for at høre nærmere om danskundervisning på arbejdspladsen.

 

 

Sidst opdateret: 14.01.2020