Modul 4

Mål

Målet med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og medborgerskab
• kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder
• kan forstå indholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog
• kan kommunikere mundtligt i et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde
• kan finde konkret information og forstå indholdet i et forholdsvis bredt udsnit af tekster, der i et enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og
udfylde enkle blanketter
• kan formulere sig skriftligt i et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog på en forståelig og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold
• har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil.


Indhold

I undervisningen arbejdes der med sprogtilegnelse i relation til:
• Arbejde, fx
• eventuel tidligere beskæftigelse og sammenligning med tilsvarende beskæftigelse i Danmark og med eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse
• jobmuligheder
• jobsøgningsmetoder, fx annoncelæsning i trykte medier, enkel jobsamtale
• Uddannelse, fx
• aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen
• skole- og uddannelsessystemet i Danmark
• uddannelsesmuligheder i lokalsamfundet
• Hverdagsliv og medborgerskab, fx
• Danmark før og nu, fx arbejde og familie, ligestilling.

Modulprøven

Testmål:

Kursisten skal
1. lytte: 
• lytte til monolog. Kombinere 6 spørgsmål og svar, sætte kryds (6 min.)
• kigge på billeder, lytte til monolog, finde billede og skrive rækkefølge(1+5 min.)
• kigge på billeder, lytte til dialog, finde billede og skrive rækkefølge (1+5 min.)
2. læse:
• skanne opslagstekster og finde informationer, give korte svar (10 min.)
• læse en fortællende tekst og give korte svar på spørgsmål (15 min.)
• læse en fortællende tekst og sætte det rigtige ord ind på en tom plads (10 min.)
• kombinere tekster med annoncer, skrive et bogstav (15 min.)
3. skrive:
• skrive et opslag til det lokale supermarked (20 min.)
• skrive et uformelt brev (20 min.)
4. tale:
• tale om
- en af 3 romaner (gul serie),
- eller om en af 2 romaner (gul serie) og en sagprosatekst,
- eller tale om et af 2 emner eller projekter. (2+3 min.)
• diskutere to emner på skift med en partner (2x ½+2 min.)

Sidst opdateret: 20.10.2014