Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 2 er for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund og/eller en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog. Kursisterne lærer at forstå, tale og læse dansk, så de kan klare sig i hverdagen og på arbejdspladsen. Uddannelsen lægger vægt på at (sam)tale og lytte, og kursisterne skal kunne skrive enkle tekster. Målet er, at kursisterne skal kunne få et job og fungere aktivt som borgere i Danmark. Desuden skal undervisningen kvalificere kursisterne til at deltage i kompetencegivende uddannelser som f.eks. AMU-kurser, grundforløb til social- og sundhedsuddannelse eller erhvervsuddannelser (evt. støttet med supplerende danskundervisning).

Sidst opdateret: 20.10.2014