Modul 3

Mål

Målet med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og medborgerskab
• kan fungere mundtligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et yderst enkelt sprog i et udsnit af hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder
• kan forstå indholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et meget enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor den eventuelle samtalepartner bidrager til forståelsen
• kan kommunikere mundtligt i et meget enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold på en forståelig måde, når den eventuelle samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes
• har tilegnet sig basale skriftsprogsfærdigheder, herunder
• kan læse meget korte tekster, bestående af korte og yderst enkle sætninger, som indeholder et lille, basalt ordforråd i relation til konkrete, almindelige hverdagsforhold, når den fornødne tid er til rådighed; kan læse lydrette en- og tostavelsesord og kender den alfabetiske rækkefølge
• kan skrive hyppigt forekommende ord i relation til konkrete, almindelige hverdagsforhold, navn og adresse og lydrette enstavelsesord, når den fornødne tid er til rådighed
• har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med sprogtilegnelse i relation til:
• Arbejde, fx
• eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark
• eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse
• Uddannnelse, fx
• aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen
• Hverdagsliv og medborgerskab, fx
• institutioner i lokalsamfundet (børneinstitutioner, skoler, bibliotek, posthus, bank, læge/tandlæge mv.)
• fritidsaktiviteter i lokalsamfundet
• hverdagens talbehandling.

Modulprøven

Testmål:

Kursisten skal
1. lytte: 
• kombinere spørgsmål og svar (4 min.) 
• kombinere tekst og billede (1 + 5 min.)
2. læse: 
• læse og udtale 10 små nonsens-ord 
• læse og sætte kryds ved den tekst, der passer til et billede 
• læse en tekst og sætte det rigtige ord ind på en tom plads
3. skrive: 
• skrive de bogstaver, der mangler 
• skrive sit navn og adresse uden forlæg 
• skrive 10 relevante ord til et emne ud fra billeder
4. tale: 
• tale om et af 2 emner eller projekter. (2 + 3 min.) 
• tale med en partner om personer på et billede fra ministeriet 
• tale med en partner om personer på et af læreren godkendt billede ( 2 x ½ + 2 min.)

Sidst opdateret: 20.10.2014