Priser

Er du henvist fra Viborg Kommune eller fra en anden kommune, fordi du har ret til danskuddannelse i henhold til Danskuddannelsesloven, er selve undervisningen gratis.

Hvis du opholder dig i Danmark som selvforsørger (f.eks. som arbejdstager eller studerende) skal du betale et depositum på 1.250 kr., hvis du bliver henvist første gang efter 30. juni 2017. Hvis du senere stopper med danskundervisningen, kan du få depositummet tilbage ved skriftligt at anmode om dette.

Fra 1. juli 2018 skal du endvidere betale et gebyr på 2.000 kr. hver gang du påbegynder et nyt modul.

Hvis du er i Danmark som au pair skal du ikke betale depositum og gebyr

Har du ikke ret til at blive henvist til danskundervisning eller har du opbrugt dit retskrav, skal du selv betale for undervisningen. Prisen for selvbetalt undervisning er:
Aftenhold
100 kr. pr. aften. Da der normalt undervises to aftener om ugen, vil prisen være 200 kr. pr. uge.
Der betales forud for 1 måned ad gangen.
Daghold
250 kr. pr. undervisningsdag. Da der normalt undervises to dage om ugen, vil prisen være 500 kr. pr. uge.
Der betales forud for 1 måned ad gangen.

 

 

 

Sidst opdateret: 19.10.2018