Priser

Er du henvist fra Viborg Kommune eller fra en anden kommune, fordi du har ret til danskuddannelse i henhold til Danskuddannelsesloven er undervisningen som udgangspunkt gratis.

Hvis du opholder dig i Danmark som selvforsørger (f.eks. som arbejdstager eller studerende) skal du betale et depositum på 1.250 kr., hvis du bliver henvist første gang efter 30. juni 2017. Hvis du senere stopper med danskundervisningen, kan du få depositummet tilbage ved skriftligt at anmode om dette.

Fra 1. juli 2018 skal du endvidere som selvforsørger betale et modulgebyr på 2.000 kr. hver gang du påbegynder et nyt modul.

Det nuværende deltagergebyr på 2000 kr. pr. modul afskaffes fra 1. juli 2020, så danskuddannelse bliver gratis.

Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum og modulgebyr.

Har du ikke ret til at blive henvist til danskundervisning eller har du opbrugt dit retskrav, skal du selv betale for undervisningen.

Priserne for selvbetalt undervisning er frem til 30. juni 2019 (der betales forud for 1 måned ad gangen):
Aftenhold
100 kr. pr. aften / 200 kr. pr. uge.
(Fra august 2019 er prisen 150 kr. pr. aften og 300 kr. pr. uge).
Daghold
250 kr. pr. dag / 500 kr. pr. uge.
(Fra august 2019 er prisen 300 kr. pr. dag og 600 kr. pr. uge).

Sidst opdateret: 04.12.2019