Støtte til virksomheder

Til virksomheder med udenlandsk arbejdskraft:

HUSK: I kan søge støtte til udenlandske medarbejdernes danskuddannelse

Arbejdsgivere og virksomheder har flere muligheder for at søge støtte til medarbejdernes danskuddannelse:

1) Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

SVU er en uddannelsesstøtte for voksne, der efter- eller videreuddanner sig i arbejdstiden. Hvis jeres medarbejder deltager i danskuddannelsen og får undervisning i arbejdstiden, vil I kunne få løngodtgørelse for de timer, undervisningen varer, og I kan samtidig få gebyret på de 2.000 kr. pr. modul betalt via SVU.

Der er en række forhold, der skal være opfyldt for at modtage SVU - det handler blandt andet om, at medarbejderen:

* Skal være i arbejde og have haft arbejde i de seneste 26 uger og være over 20 år. 
* Har en aftale med arbejdsgiver om at få fri til uddannelsen. 
* Ikke må få anden offentlig støtte. 
* Bor i Danmark.

På hjemmesiden for SVU .dk kan du finde mere information om SVU og søge om SVU – det er virksomheden, der skal søge på vegne af den enkelte medarbejder.

2) Støtte gennem kompetencefonde

Hvis I som virksomhed indbetaler til en kompetencefond, giver de fleste kompetencefonde mulighed for, at medarbejderen kan få refunderet sit gebyr for danskuddannelsen. Betingelserne er forskellige i de forskellige kompetencefonde, så tjek jeres kompetencefond for mulighederne og reglerne på jeres område.

 

Del meget gerne med din arbejdsgiver eller del det med en arbejdsgiver/virksomhed, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft.