Tilmelding

Opholder du dig i Danmark i forbindelse med arbejde, studie eller lignende, kan du henvende dig direkte til Sprogcenter Viborg på adressen Vævervej 10A, 8800 Viborg. Du må også gerne sende en mail på sprogcenterviborg@viborg.dk. Husk at oplyse dit CPR-nummer og også gerne dit telefonnummer.

Modtager du kontanthjælp eller integrationsydelse fra Viborg Kommune, vil din sagsbehandler i kommunen henvise dig til danskuddannelse.

Er du familiesammenført, og er der stillet krav om, at din ægtefælle skal forsørge dig, har du stadig ret til at deltage i danskuddannelse. Du skal henvende dig hos din sagsbehandler i Integrationsafdelingen for at blive henvist til danskundervisning.

Hvis du bor i en anden kommune end Viborg men ønsker at gå til danskundervisning på Sprogcenter Viborg, skal du henvende dig i din bopælskommune og bede om at blive henvist til Viborg.

Efter tilmelding vil du blive indkaldt til en visitationssamtale hos en vejleder for at afgøre, hvilken danskuddannelse, der vil være relevant for dig. Samtidig aftales det, hvornår undervisningen starter.

Betaling

Er du henvist fra Viborg Kommune eller fra en anden kommune, fordi du har ret til danskuddannelse i henhold til Danskuddannelsesloven er undervisningen som udgangspunkt gratis.

Hvis du opholder dig i Danmark som selvforsørger (f.eks. som arbejdstager eller studerende) skal du betale et depositum på 2000 kr., hvis du bliver henvist første gang efter 30. juni 2017. Hvis du senere stopper med danskundervisningen, kan du få depositummet tilbage ved skriftligt at anmode om dette.

Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum.

Har du ikke ret til at blive henvist til danskundervisning eller har du opbrugt dit retskrav, skal du selv betale for undervisningen.

Priserne for selvbetalt undervisning er (der betales forud for 1 måned ad gangen):

Aftenhold
255 kr. pr. aften/510 kr. pr. uge

Daghold
510 kr. pr. dag/ 1020 kr. pr. uge

Depositum

Hvis du er selvforsørger skal du betale et depositum, før du kan starte på sprogskolen. 

Depositummet er 2000 kr.

Når du bliver udmeldt fra Sprogcenter Viborg, kan du få depositummet tilbage ved skriftligt at anmode om det.