Er du i tvivl om, om du er ordblind?

På Sprogcenter Viborg tilbyder vi ordblindeundervisning (OBU) for tosprogede. Her kan du få undervisning i læse- og skrivestrategier, der gør det lettere at gennemføre en uddannelse eller varetage et job i Danmark.  

Vi starter med at lave en screening med en speciel ordblindetest for personer med dansk som andetsprog. Hvis du bliver testet ordblind, får du tilbudt et forløb på 60 lektioner på et lille hold med maksimum 6 kursister. Her er undervisningen tilrettelagt ud fra den enkeltes læse- og skrivevanskeligheder.  

Der er fokus på brug af IT-redskaber i ordblindeundervisningen. Du får udleveret en IT-rygsæk, hvilket er en computer med et program (CD-ord), der kan støtte dig i at læse og skrive på dansk.  

IT-rygsækken er et vigtigt støtteredskab i undervisningen på danskuddannelserne og gør det lettere for dig at følge danskundervisningen på din uddannelse.

Kontakt

Lotte Serup

Vejleder

Tlf: 87 87 46 97