Danskundervisningen er opbygget som tre uddannelser med hver sin eksamen.

Danskuddannelse 1 og 2

Danskuddannelse 1 og 2 består af 6 moduler, hvor hvert modul afsluttes med en test.

Hele uddannelsen afsluttes med en statskontrolleret prøve.

Danskuddannelse 3 

Danskuddannelse 3 består af 5 moduler, hvor hvert modul afsluttes med en test. Hele uddannelsen afsluttes med en statskontrolleret prøve.

Der findes også en overbygning, modul 6, som er et studieforberedende modul.

Undervisningen, som bliver tilrettelagt fleksibelt ud fra den enkelte kursists baggrund og forudsætninger, er grundlæggende, således at kursisterne lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk. Historie, kultur og samfundsforhold i Danmark er en integreret del af undervisningen.

Varigheden af hvert enkelt modul er meget individuel og afhænger bl.a. af den enkelte kursists forudsætninger og læringsstrategier, men gennemsnittet vil typisk ligge mellem 100 og 200 lektioner.

Dagundervisning

Vi tilbyder dagundervisning i tidsrummet 08.15 til 13.45 svarende til i alt 12 lektioner om ugen fordelt på to hverdage.

Aftenundervisning

Vi tilbyder aftenundervisning i tidsrummet 18.00 til 20.30 svarende til i alt 6 lektioner om ugen fordelt på to hverdagsaftener.