Særlige prøvevilkår

Vidste du, at du har mulighed for at gå til modultest og prøver på særlige vilkår, hvis du har fysiske eller psykiske udfordringer som f.eks. syns-/tale-/hørevanskeligheder, ordblindhed eller social angst?

Hvis du er blevet diagnosticeret ordblind, kan du f.eks. ansøge om:

  • Forlænget prøvetid, f.eks. 25% ekstra tid til læse- og skriveopgaver
  • Brug af tekniske hjælpemidler som f.eks. CD-ord
  • Separat prøvelokale
  • En hjælper, der kan læse instruktioner og spørgsmål højt for dig

Du skal selv indhente gyldig dokumentation til din ansøgning, f.eks. en udtalelse fra din øjenlæge.

Du kan kontakte eksamenskoordinator Mie Fenger, hvis du gerne vil høre mere om særlige prøvevilkår ved Danskprøve 1, Danskprøve 2 og Danskprøve 3.

Husk, at du skal søge om særlige prøvevilkår hos Sprogcenter Viborgs ledelse i god tid før en modultest eller prøve, så Sprogcenter Viborg kan nå at behandle din ansøgning og evt. planlægge din modultest/prøve med særlige vilkår.

  • Hvis du skal op til en danskprøve på særlige prøvevilkår, skal du søge senest 8 uger før prøveterminens begyndelse.

  • Hvis du skal søge om at gå til modultest, Indfødsretsprøve eller Medborgskabsprøve på særlige prøvevilkår, skal du søge senest 4 uger før modultesten eller prøven.

 

Hel eller delvis fritagelse fra modultest og prøver

Hvis det ikke er fysisk muligt for dig at gå til en modultest eller prøve, eller det kun er muligt for dig at gå til dele af en modultest eller prøve, kan du søge Ministeriet om fritagelse. Du skal søge via et ansøgningsskema, som skal afleveres til Sprogcenter Viborgs ledelse, der indsender ansøgningen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

F.eks. kan det være, at du er døv og ønsker at blive fritaget fra at gå til danskprøve i mundtlig kommunikation.

Du kan kontakte eksamenskoordinator Mie Fenger, hvis du gerne vil høre mere om hel eller delvis fritagelse fra at gå til Danskprøve 1, Danskprøve 2 eller Danskprøve 3.

Husk, at du skal aflevere din ansøgning til Sprogcenter Viborgs ledelse senest 8 uger før modultesten/prøven, så vi kan sende den videre til Ministeriet (SIRI). SIRI skal have din ansøgning senest 7 uger før modultesten/prøven, så de kan nå at behandle ansøgningen.

Kontakt

Mie Fenger

sproglærer og eksamenskoordinator