FVU læsning

FVU-læsning

FVU-læsning er for dig, der har et godt mundtligt sprog, men har brug for træning i at stave, læse og skrive på dansk.

På sprogcenter Viborg tilbyder vi undervisning på FVU-læsning trin 1-4.

På alle trin arbejder du med at læse og skrive tekster om hverdagsforhold. Du arbejder med ordforråd, grammatik og stavning i relation til tekster, som du har brug for at kunne læse og skrive i din hverdag, f.eks. på dit arbejde, på din uddannelse eller i din fritid.

Du vil lære forskellige strategier til at læse og skrive forskellige typer af tekster, bl.a. instruktioner, annoncer, læserbreve og artikler.

Trinprøver på FVU-læsning:

På FVU-læsning kan du afslutte hvert trin med en trinprøve. Det er valgfrit, om du vil gå op til prøverne. Prøverne bedømmes ”bestået”/”ikke bestået”.

Hvis du består en trinprøve, kan du få et prøvebevis. Du kan bruge beviserne, når du skal søge arbejde, søge ind på en uddannelse eller søge om permanent opholdstilladelse/statsborgerskab i Danmark.

  • FVU-læsning trinprøve 4 og FVU-matematik trin 2 giver tilsammen mulighed for at søge ind på en erhvervsuddannelse i Danmark

  • FVU-læsning trin 2 giver dig mulighed for at søge permanent opholdstilladelse

  • FVU-læsning trin 4 giver dig mulighed for at søge statsborgerskab

Sidst opdateret: 12.11.2019