Danskuddannelse 3

DU3

Danskuddannelse 3 (DU3) er for dig, der har en lang eller mellemlang uddannelse.

Du har også kendskab til et andet fremmedsprog og ved noget om grammatiske termer.

 

MÅL

Målet med DU3 er, at du kan få et arbejde og klare dig på det danske arbejdsmarked eller tage fortsat uddannelse i Danmark.

 

INDHOLD

Vi arbejder med at forstå, tale, læse og skrive dansk. Desuden fokuserer vi på dansk grammatik og udtale.

Materialer: grundbøger, romaner, avisartikler, film, internet mm.

Arbejdsformer: holdundervisning, gruppearbejde, hjemmearbejde, ekskursioner, kulturelle arrangementer

 

Vi arbejder overordnet med emnerne

 • Arbejde, fx
  • Job i Danmark og i hjemlandet
  • Jobsøgning
  • Arbejdsmarkedet i Danmark
 • Uddannelse, fx
  • Skole og uddannelse i hjemlandet
  • Uddannelsesønsker i Danmark
 • Hverdagsliv og medborgerskab, fx
  • Familie
  • bolig
  • Hverdag og weekend
  • Institutioner i lokalsamfundet
  • Demokrati i Danmark

 

 

MODULER OG EKSAMEN

Dansk 3 består af 5 moduler. Modul 1-4 slutter med en modultest, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. 

Læs om modultest her.

Dansk 3 afsluttes efter modul 5 med Prøve i Dansk 3

Du har efter bestået Prøve i Dansk mulighed for at fortsætte på modul 6, som afsluttes med studieprøven.

 Sidst opdateret: 12.11.2019