Danskuddannelse 2

DU2

Danskuddannelse 2 (DU2) der har en kort eller mellemlang skolebaggrund fra dit hjemland.

MÅL

Målet med DU2 er

 • at du kan få et arbejde og klare dig på det danske arbejdsmarked eller tage fortsat uddannelse i Danmark.

 • at du kan deltage aktivt i det danske samfund

 

INDHOLD

Vi arbejder meget med mundtlighed, så du bliver god til at forstå og tale dansk til hverdag.

Vi arbejder også med at læse og at skrive lettere tekster, beskeder og ansøgninger.

 

Materialer: grundbøger, romaner, avisartikler, film, internet mm.

Arbejdsformer: holdundervisning, gruppearbejde, hjemmearbejde, ekskursioner, kulturelle arrangementer

 

Vi arbejder overordnet med emnerne

 • Arbejde, fx

  • Job i Danmark og i hjemlandet

  • Jobsøgning

  • Arbejdsmarkedet i Danmark

 • Uddannelse, fx

  • Skole og uddannelse i hjemlandet

  • Uddannelsesønsker i Danmark

 • Hverdagsliv og medborgerskab, fx

  • Familie

  • bolig

  • Hverdag og weekend

  • Institutioner i lokalsamfundet

  • Demokrati i Danmark

 

MODULER OG EKSAMEN

Dansk 2 består af 6 moduler. Modul 1-5 slutter med en modultest, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. 

Læs om modultest her.

Dansk 2 afsluttes efter modul 6 med Prøve i Dansk 2

 

 

 

Sidst opdateret: 12.11.2019