Danskuddannelse 1

DU1

Danskuddannelse 1 (DU1) er for dig, der ikke har lært at læse og skrive på dit modersmål eller ikke har lært det latinske alfabet.

MÅL

Målet med DU1 er, at du lærer dansk på et niveau, så du fx. kan klare ufaglært arbejde og kan klare dig på dansk hos lægen, når du køber ind, til forældremøder og i andre sammenhænge med danskere i almindelige situationer

 

INDHOLD

Vi har fokus på dit mundtlige sprog, men du lærer også at bruge det latinske alfabet og træner læsning og skrivning

Du lærer at læse og skrive lette tekster på dansk

Du lærer om dansk kultur og det danske samfund

 

Materialer: grundbøger, romaner, avisartikler, film, internet mm.

Arbejdsformer: holdundervisning, gruppearbejde, hjemmearbejde, ekskursioner, kulturelle arrangementer

Vi arbejder overordnet med emnerne

 • Arbejde, fx

  • Job i Danmark og i hjemlandet

  • Jobsøgning

  • Arbejdsmarkedet i Danmark

 • Uddannelse, fx

  • Skole i hjemlandet

  • Uddannelsesmuligheder i Danmark

 • Hverdagsliv og medborgerskab, fx

  • Familie

  • bolig

  • Hverdag og weekend

  • Institutioner i lokalsamfundet

  • Demokrati i Danmark

 

MODULER OG EKSAMEN

Dansk 1 består af 6 moduler. Modul 1-5 slutter med en modultest, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. 

Læs om modultest her.

Dansk 1 afsluttes efter modul 6 med Prøve i Dansk 1

Sidst opdateret: 06.11.2019