Støtte til virksomheder

Til virksomheder med udenlandsk arbejdskraft:

Arbejdsgivere og virksomheder har flere muligheder for at modtage støtte til medarbejdernes danskuddannelse:

1) Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

SVU er en uddannelsesstøtte for voksne, der efter- eller videreuddanner sig i arbejdstiden. Hvis jeres medarbejder deltager i danskuddannelse og får undervisning i arbejdstiden, vil I kunne få løngodtgørelse for de timer, undervisningen varer og gebyret på de 2.000 kr. pr. modul kan blive dækket via SVU.

 

Der er en række forhold, der skal være opfyldt for at modtage SVU - det handler blandt andet om, at medarbejderen skal:

* have været i arbejde i de seneste 26 uger på den nuværende arbejdsplads

* være fyldt 20 år
* have en aftale med arbejdsgiver om at få fri til uddannelsen
* ikke modtage anden offentlig støtte 
* bo i Danmark

 

Det er medarbejderen, der skal søge om SVU. Det er ikke muligt som arbejdsgiver at søge SVU på vegne af medarbejderen.

Dog skal arbejdsgiver og uddannelsessted udfylde og godkende en del af medarbejderens SVU-ansøgning.

Der kan søges digitalt eller via et papirskema, se http://www.svu.dk/soeg-svu/

 

Kontakt vejleder Lotte Serup på mail: chse@viborg.dk eller direkte på telefon: 8787 4697 for yderligere information og vejledning i SVU-ansøgning.

 

2) Støtte gennem kompetencefonde

Hvis I som virksomhed indbetaler til en kompetencefond, giver de fleste kompetencefonde mulighed for, at medarbejderen kan få refunderet sit gebyr for danskuddannelsen. Betingelserne er forskellige i de forskellige kompetencefonde, så tjek jeres kompetencefond for mulighederne og reglerne på jeres område.

 

Del meget gerne med din arbejdsgiver eller del det med en arbejdsgiver/virksomhed, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft.

 

Sidst opdateret: 05.09.2019