Trin 4

Trin 4 er for dig, der læser og staver godt på dansk, men som er usikker over for de nye og større krav til læsning af fagtekster og fagbøger, som dit job, uddannelse eller studie indebærer, og bl.a. mangler du "redskaber" til at kontrollere udbyttet af din læsning. Du har muligvis også en del vanskeligheder med betydningen og stavemåden af de udenlandske ord, der indgår i det danske hverdagssprog, eller i brugen af fagspecifikke ord, der er relevante for dit fagområde. Du har ikke problemer med at skrive breve og andre mindre tekster, men du mangler færdigheder i at udforme faglige tekster og projektopgaver, ligesom du mangler erfaring i at udforme tekster med varieret syntaks og nuanceret sprogbrug.

På trin 4 læser og skriver du fagtekster og arbejder med studieteknik.

Sidst opdateret: 18.11.2015