Modul 3

Mål

Målet med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og medborgerskab
• kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder
• kan forstå indholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog
• kan kommunikere mundtligt i et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde
• kan finde konkret information og forstå indholdet i et forholdsvis bredt udsnit af tekster, der i et enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og udfylde enkle blanketter
• kan formulere sig skriftligt i et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog på en forståelig og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold
• har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med sprogtilegnelse i relation til:
• Arbejde, fx
• eventuel tidligere beskæftigelse og sammenligning med tilsvarende beskæftigelse i Danmark og med eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse
• jobmuligheder
• jobsøgningsmetoder, fx annoncelæsning i trykte medier, enkel jobsamtale
• Uddannelse, fx
• aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen
• skole- og uddannelsessystemet i Danmark, herunder forskellige undervisnings- og læringsformer, forventninger til læring mv.
• ønsker i relation til uddannelsesmuligheder i lokalsamfundet
• Hverdagsliv og medborgerskab, fx
• Danmark før og nu, fx arbejde og familie, ligestilling.

Modulprøven

Testmål:

Kursisten skal

1. læse:
• skanne opslagstekster og finde informationer, give korte svar (5 min.)
• læse en fortællende tekst og give korte svar på spørgsmål (10 min.)
• læse en fortællende tekst og sætte det rigtige ord ind på en tom plads (5 min.)
• kombinere tekster med annoncer, skrive et bogstav (10 min.)
2. skrive:
• skrive et opslag til det lokale supermarked (15 min.)
• skrive et uformelt brev og besvare spørgsmål (30 min.)

Sidst opdateret: 11.06.2019