Modul 3

Mål

Målet med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og medborgerskab
• kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et forholdsvis enkelt sprog i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder
• kan forstå indholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog
• kan kommunikere mundtligt i et forholdsvis enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde
• kan finde konkret information og forstå indholdet i et udsnit af tekster, der i et forholdsvis enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og udfylde enkle blanketter med personlige data
• kan formulere sig skriftligt i et forholdsvis enkelt sprog på en forståelig og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold
• har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med sprogtilegnelse i relation til:
• Arbejde, fx
• eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark
• eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse
• erhvervsstruktur og jobmuligheder i lokalsamfundet
• Uddannelse, fx
• skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet samt eventuelle uddannelsesønsker i Danmark
• aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen
• Hverdagsliv og medborgerskab, fx
• familieformer
• fritidsaktiviteter
• Danmark geografisk og i tal (fx indbyggertal, de største landsdele og byer mv. i store træk, vejr og årstider).

Modulprøven

Testmål:

Kursisten skal
1. lytte:
• kombinere tekst og billeder, sætte kryds (5 min.)
• kigge på billeder, lytte til monolog, finde billede og skrive et tal (1+4 min.)
• kigge på billeder, lytte til dialog, finde billede og skrive et tal (1+4 min.)
2. læse:
• finde informationer i en tekst (skanne) (10 min.)
• læse og give korte svar på spørgsmål (25 min.)
• læse en tekst og sætte det rigtige ord ind på en tom plads (10 min.)
• kombinere sætninger med informationer, skrive et bogstav (15 min.)
3. skrive:
• udfylde et skema eller en blanket (5 min.)
• skrive en e-mail (15 min.)
4. tale:
• tale om 
- en af 3 romaner (grøn serie),
- eller om en af 2 romaner (grøn serie) og en sagprosatekst,
- eller tale om et af 2 emner eller projekter. (2+3 min.) 
• tale med partner om 2 emner på skift – spørgsmål og svar. (2x ½+2 min.)

Sidst opdateret: 20.10.2014