Modul 6

Mål

Målet med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og medborgerskab 
• kan fungere mundtligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et enkelt, men sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed i hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder 
• kan forstå indholdet i enkel kommunikation om almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet
• kan kommunikere mundtligt i et enkelt, men sammenhængende og forholdsvis flydende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde
• kan fungere skriftligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et forholdsvis enkelt sprog i hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder
• kan finde konkret information og forstå indholdet i et udsnit af tekster, der i et forholdsvis enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og udfylde enkle blanketter med personlige data, når den fornødne tid er til rådighed
• kan formulere sig skriftligt i et forholdsvis enkelt sprog på en forståelig og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold, når den fornødne tid er til rådighed
• har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med sprogtilegnelse i relation til: 
• Arbejde, fx
• rådighedspligt og pligten til at være aktivt jobsøgende
• beskrivelse af kompetencer og udarbejdelse af enkelt cv
• jobmuligheder
• jobsøgningsmetoder, fx annoncelæsning i trykte og elektroniske medier, jobsamtale, udarbejdelse af ansøgning
• Uddannelse, fx
• uddannelsesmuligheder i Danmark
• undervisningsformer i det danske uddannelsessystem
• Hverdagsliv og medborgerskab, fx
• samfundets grundlæggende værdier, fx ligestilling, børns rettigheder, trosfrihed
• uskrevne regler
• Danmark før og nu, fx fra landbrugs- til informationssamfund, ind- og udvandringer mv.
• hverdagens talbehandling.

Afsluttende prøve

Prøven til dette afsluttende modul hedder Prøve i Dansk 1.

Sidst opdateret: 20.10.2014