Modul 5

Mål

Målet med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og medborgerskab
• kan fungere mundtligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog i hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder
• kan forstå indholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog
• kan kommunikere mundtligt i et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde
• kan fungere skriftligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et yderst enkelt sprog i et udsnit af hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder
• kan finde konkret information i et mindre udsnit af tekster og læse enkle tekster, der i et yderst enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og udfylde helt enkle blanketter med personlige data, når den fornødne tid er til rådighed; har kendskab til forskellige afkodningsstrategier: det fonematiske princip, stavelseslæsning, det morfematiske princip og ordbilledlæsning
• kan formulere sig skriftligt i et yderst enkelt sprog på en forståelig måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold, når den fornødne tid er til rådighed
• har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med sprogtilegnelse i relation til:
• Arbejde, fx
• eventuel tidligere beskæftigelse og sammenligning med tilsvarende beskæftigelse i Danmark og med eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse
• jobmuligheder
• jobsøgningsmetoder, fx annoncelæsning i trykte medier, enkel jobsamtale
• Uddannelse, fx
• aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen
• skole- og uddannelsessystemet i Danmark
• uddannelsesmuligheder i lokalsamfundet
• Hverdagsliv og medborgerskab, fx
• Danmark før og nu, fx arbejde og familie, ligestilling
• hverdagens talbehandling.

Modulprøven

Testmål:

Kursisten skal
1. lytte:
• lytte til monolog. Kombinere spørgsmål og svar, sætte kryds (6 min.)
• kigge på billeder, lytte til monolog, finde billede og skrive rækkefølge (1+5 min.)
• kigge på billeder, lytte til dialog, finde billede og skrive rækkefølge (1+5,5 min.)
2. læse:
• skanne opslagstekster og finde informationer. Give korte svar (15 min.)
• læse en fortællende tekst og give korte svar på spørgsmål (25 min.)
• læse en fortællende tekst og sætte det rigtige ord ind på en tom plads (10 min.)
• kombinere sætninger med informationer og skrive et bogstav (15 min.)
• sætte streg efter roden i 10 substantiver og verber (10 min.)
3. skrive:
• udfylde et skema eller en blanket (10 min.)
• skrive en e-mail. (30 min.)
4. tale:
• fortælle om en af 3 romaner eller fortælle om et af 2 emner (2 + 3 min.)
• tale med partner om to emner på skift – spørgsmål og svar (2 x ½ + 2 min.)

Sidst opdateret: 20.10.2014