Modul 2

Mål

Målet med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og medborgerskab
• kan fungere mundtligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et yderst enkelt sprog i et udsnit af hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder
• kan forstå hovedindholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et yderst enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor den eventuelle samtalepartner bidrager til forståelsen
• kan kommunikere mundtligt i et yderst enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold på en forståelig måde, når den eventuelle samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes
• har tilegnet sig basale skriftsprogsfærdigheder, herunder
• kan læse få, meget korte og yderst enkle sætninger og få, korte og hyppigt forekommende ord i relation til konkrete, almindelige hverdagsforhold, når den fornødne tid er til rådighed; kan læse lydrette enstavelsesord bestående af to bogstaver og kender alfabetet og bogstavnavne og/eller bogstavernes lydværdi
• kan skrive sit navn og CPR-nummer, når den fornødne tid er til rådighed, kan skrive alfabetets store og små bogstaver og tal
• har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med sprogtilegnelse i relation til:
• Arbejde, fx
• eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark
• Uddannelse, fx
• eventuel skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet samt eventuelle uddannelsesønsker i Danmark
• aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen
• Hverdagsliv og medborgerskab, fx
• præsentation, familie, døgnets rytme (daglige rutiner), fritid, transport
• måltider, indkøb, priser
• bolig (boligformer og boligens indretning)
• institutioner i lokalsamfundet (børneinstitutioner, skoler, bibliotek, posthus, bank, læge/tandlæge mv.)
• hverdagens talbehandling.

Modulprøven

Testmål:

Kursisten skal
1. lytte: 
• kombinere spørgsmål og billede (3 min.) 
• kombinere tekst og billede (1 + 3 min.)
2. læse: 
• kende og finde 5 små bogstaver, som læreren siger
• kende og finde 5 store bogstaver, som læreren siger
• udtale 5 små bogstaver, som læreren peger på
• udtale 5 store bogstaver, som læreren peger på
• læse og udtale 10 små nonsens-ord 
• læse og kombinere 10 sætninger med 10 billeder
3. skrive:
• udfylde en blanket
4. tale:
• svare på 12 spørgsmål om personlige data og tjekke de skriftlige svar sammen med læreren
• tale om et af 2 emner eller projekter (2 + 3 min.) 
• tale med en partner om et billede fra ministeriet 
• tale med en partner om et af læreren godkendt billede ( 2 x ½ + 2 min.).

Sidst opdateret: 20.10.2014