Danskuddannelse 1

Danskuddannelse 1 er for kursister, der ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål, eller som ikke har lært at læse og skrive det latinske alfabet. Uddannelsen lægger især vægt på mundtlig dansk, men kursisterne lærer også at læse og skrive enkle tekster samt får viden om arbejdsmarkedet og det nære samfund. Målet er, at kursisterne kan varetage et ufaglært job og fungere aktivt som borgere i Danmark.

Sidst opdateret: 20.10.2014