Danskundervisning på arbejdspladsen

Danskundervisning for udenlandske medarbejdere

Hvis en virksomhed eller institution har brug for sproglig opkvalificering af udenlandske medarbejdere, er der mulighed for at etablere danskundervisning på virksomhedens egen adresse.

Undervisningen tilrettelægges fleksibelt, effektivt og målrettet, idet den tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder og virksomhedens behov for sproglig opkvalificering.

Lær dansk som særlig tilrettelagt undervisning
Sprogcenteret kan tilbyde særlig tilrettelagt undervisning i f.eks.:
• Speciel fag- eller virksomhedsrettet undervisning
• Udtaletræning
• Mundtlig kommunikation
Prisen - afhængig af antal deltagere og længde på danskundervisning - aftales med sprogcenteret.

Ordinær danskundervisning
Hvis alle deltagere har ret til danskundervisning i henhold til danskuddannelsesloven, kan vi tilbyde gratis ordinær danskundervisning.
Der skal som udgangspunkt være mindst 12 deltagere for at kunne oprette et hold.

Kontakt Liselotte Blokkebak på mail lkb@viborg.dk eller på tlf.: 87 87 46 93 for yderligere information om danskundervisning på arbejdspladsen.

Sidst opdateret: 19.10.2017