Studieprøven

Danskprøver 01

Prøven Aflægges i Aarhus

Studieprøven i dansk som andetsprog repræsenterer det danskfaglige niveau, der normalt er adgangskrav til videregående uddannelser.

Prøvens formål er at vise prøvedeltagerens kommunikative kompetence i form af almene dansksproglige færdigheder inden for læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Studieprøven består af en skriftlig del og en mundtlig del. Den skriftlige del ligger forud for den mundtlige del.

Den skriftlige del omfatter:
1. Læseforståelse (der er tre delprøver - 90 min)
2. Skriftlig fremstilling (3 timer)
Den skriftlige del foregår på én dag.

Den mundtlige del omfatter:
Mundtlig kommunikation (præsentation af et emne + et opfølgende interview)


Bedømmelse
Der gives en karakter for hver af de fire discipliner: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Prøverne i de fire discipliner skal bestås med mindst karakteren 2. Prøveniveauet svarer til det fælleseuropæiske niveau, som i Europarådets Common European Framework hedder "Effective Operational Proficiency" (C1).

En prøvedeltager, der indstiller sig til Studieprøven, indstiller sig både til den skriftlige og mundtlige del af prøven. Bestås kun den ene af de to dele i en prøvetermin, kan prøvedeltageren indstille sig til den del af prøven, som ikke blev bestået i næste eller følgende prøveterminer.

Der udstedes kun prøvebevis, hvis både den skriftlige og mundtlige del af prøven er bestået. Der kan dog på anmodning udstedes en attestation for henholdsvis skriftlig og mundtlig del af prøven, hvis ikke hele Studieprøven er bestået.


Sidst opdateret: 14.11.2019