Prøve i Dansk 2

Danskprøver 01

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige prøve ligger før den mundtlige. Den skriftlige del af prøven aflægges individuelt. Den mundtlige del af prøven aflægges parvis.

Den skriftlige del 
• Læseforståelse: Består af delprøve 1 (30 min) og delprøve 2 (60 min). Der gives én samlet karakter.
• Skriftlig fremstilling: Består af 2 delprøver. Der gives én samlet karakter.

Den mundtlige del
Består af to delprøver:
• Delprøve 1 består af to opgaver: Et interview og en monolog.
• Delprøve 2 består af to opgaver: En interaktion og en diskussion.
Der gives én samlet karakter for den mundtlige del.

Hjælpemidler ved prøve i skriftlig fremstilling:

Prøve i Dansk 1: Alle ordbøger, herunder elektroniske ordbøger, der ikke er internetbaserede, må anvendes, dog ikke ved prøven i læseforståelse.

Prøve i Dansk 2: Alle ordbøger, herunder elektroniske ordbøger, der ikke er internetbaserede, må anvendes, dog ikke ved prøven i læseforståelse.

Prøve i Dansk 3: Alle ordbøger, herunder elektroniske ordbøger, der ikke er internetbaserede, må anvendes, dog ikke ved prøven i læseforståelse.

Studieprøven: Dansk-danske ordbøger, herunder elektroniske ordbøger må anvendes, dog ikke ved prøven i læseforståelse.

Anvendelse af computer eller tablets. Den prøveafholdende udbyder kan tilbyde prøvedeltagere at bruge udbyderens computere eller tablets ved de skriftlige prøver.

Klage over forhold ved prøver indgives af prøvedeltageren til lederen hos den prøveafholdende udbyder. Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, kan vedrøre prøvegrundlaget, prøveforløbet, herunder eksaminators og censors dispositioner, og bedømmelse af prøven. Klagen indgives senest fire uger efter, at bedømmelsen af prøven har fundet sted, og karakterener meddelt prøvedeltageren.

 

Mere information om danskprøverne kan fås ved henvendelse til

Mie Fenger, Sprogcenter Viborg.

Sidst opdateret: 01.11.2019