Vejledning

Som kursist møder du vejlederne første gang, når du kommer til
visitation.

Undervejs i din danskuddannelse kan du f.eks. snakke med en
vejleder om, hvordan du bedst muligt gennemfører forløbet.
 

Vores vejledere er:
 

Ann Marie Kokholm

Direkte tlf.: 8787 4692

Mail: amk@viborg.dk
 

Lotte Serup

Direkte tlf.: 8787 4697

Mail: chse@viborg.dk

Sidst opdateret: 17.01.2020