Vejledning

Som kursist møder du vejlederne første gang, når du kommer til
visitation.

Undervejs i din danskuddannelse kan du f.eks. snakke med en
vejleder om, hvordan du bedst muligt gennemfører forløbet.
 

Vores vejledere er:
 

Ann Marie Kokholm

Direkte tlf.: 87 87 46 92

Mail: amk@viborg.dk
 

Anette Lind Jacobsen

Direkte tlf.: 87 87 46 84

Mail: anlj@viborg.dk
 

Lotte Serup

Direkte tlf.: 87 87 46 97

Mail: chse@viborg.dk

Sidst opdateret: 15.11.2018