Bonus til selvforsørgere

Som selvforsørger har du mulighed for selv at søge om en danskbonus på ca. 6000 kr. hvis du har bestået en Prøve i dansk 2 eller 3 eller minimum bestået FVU trin 2 – gældende fra januar 2018.

Du kan evt allerede nu henvende dig på ydelseskontoret for at få afklaret om du er berettiget til denne bonus. Du kan sende en mail til Allan Karlsen på a1k@viborg.dk.
Når du har bestået din prøve kan du henvende dig på ydelseskontoret og du skal medbringe dit eksamensbevis som dokumentation.

Ovenstående gælder selvforsørgende udlændinge, men ikke udlændinge på integrationsydelse og heller ikke EU borgere.

Del meget gerne